Peter Monfils

Peter Monfils

Je moet blijvend aandacht houden voor ontwikkeling, want het werk verandert steeds. Je inzetbaarheid moet je op peil houden.

Samen werken aan inzetbaarheid: de rol van het individu, het team en de leidinggevende

Mobiliteit en inzetbaarheid zijn twee belangrijke thema’s voor medewerkers en leidinggevenden, maar het zijn geen op zichzelf staande doelen. Volgens Peter Monfils, hoofd P&O van de Inspectie van het Onderwijs, is het belangrijk dat iedereen zijn of haar inzetbaarheid op peil houdt. Zelfs zijn aannamebeleid is daarop gericht. Maar: “Een plant moet je water geven, en soms moet je ‘m verpotten zodat hij kan blijven groeien en bloeien. Dáár gaat het om, niet om het verpotten zelf.” Deze metafoor maakt duidelijk wat Peters opvattingen zijn over mobiliteit en inzetbaarheid: mobiliteit is geen doel op zich. 

Volgens Peter gaat het om het groeien en bloeien van mensen. Over persoonlijke ontwikkeling. En over je inzetbaarheid op peil houden. “Je moet blijvend aandacht houden voor ontwikkeling, want het werk verandert steeds. Je inzetbaarheid moet je op peil houden. Vraag jezelf regelmatig af: ben ik nog goed inzetbaar op de plek waar ik nu zit? Hoe zit dat in de toekomst en waarin kan ik mij ontwikkelen?”

Leidinggevende ondersteunt

Peter vindt dat een leidinggevende als taak heeft om medewerkers hierbij te ondersteunen. En méér te doen dan hun alleen de tijd en middelen geven. Wat kun je als leidinggevende nog meer doen?

“Ik ben er als leidinggevende om het plantje water te blijven geven zodat het kan blijven bloeien. Een voorbeeld: een medewerker functioneerde niet goed meer in een bepaalde functie. Uit testen bleek dat er een mismatch was tussen zijn capaciteiten en de betreffende functie. Ik zag dat die medewerker geen energie meer haalde uit het werk. Dan is het mijn taak om dit te benoemen, inzicht te geven in zijn kwaliteiten en te ondersteunen bij het onderzoeken en maken van vervolgstappen. Het resultaat? Uiteindelijk is de betreffende medewerker vertrokken en voor zichzelf begonnen!”

Inzetbaarheid is maatwerk

Peter kijkt goed  naar wat een individuele medewerker nodig heeft. In  zijn ondersteuning biedt hij individueel maatwerk. De uitgangspunten? De kwaliteiten van de medewerker, het streven naar een goede match tussen medewerker en functie, en het doorontwikkelen van kwaliteiten.

Meer weten over het stimuleren van inzetbaarheid?

Lees er alles over in ons whitepaper ‘Hoe mobiliteit uw organisatie wendbaar maakt’.

“Soms matcht de medewerker niet meer met de functie of de rol binnen het team. Dan blijft zijn bijdrage aan het teamresultaat achter. Het is niet makkelijk, maar dan moet je het gesprek aangaan. Je moet dan eerlijk zeggen: dit  zijn jouw kwaliteiten en hoe kunnen wij die beter benutten? En als dat niet lukt, hoe gaan we er voor zorgen dat het elders wel kan?”

“Je hebt een team nodig om je te kunnen ontwikkelen.”

Team heeft belangrijke rol

Hoewel persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid toch vaak een individuele aangelegenheid is, vindt Peter dat er een hele belangrijke rol weggelegd is voor het team. Hij stuurt erg op het teamproces door het teamresultaat een gedeelde verantwoordelijkheid te maken. Daarin geeft hij de verantwoordelijkheid deels uit handen.  Zijn overtuiging? Je bent samen sterker dan de optelsom van elk individu, en het bereiken van een bepaald resultaat is niet alleen de klus  voor de leidinggevende.

 “Je hebt een team nodig om je te kunnen ontwikkelen. Sociale veiligheid in het team is daarbij heel belangrijk. Daar hebben we dan ook veel aandacht voor.”

Volgens Peter Monfils, hoofd P&O van de Inspectie van het Onderwijs, is het belangrijk dat iedereen zijn of haar inzetbaarheid op peil houdt.

Aannamebeleid gericht op bredere inzetbaarheid

Volgens Peter moet er veel aandacht uitgaan naar het aannamebeleid van medewerkers. Voor aankomende inspecteurs moet daarin vanaf het begin duidelijk zijn dat het gaat om een loopbaan bij de inspectie, en niet om een baan. Peter licht toe:

“Vroeger was het zo dat als je inspecteur werd, dat dit je laatste stap in je carrière was en je daarna niets anders meer ging doen tot aan je pensioen. We hebben ons afgevraagd: hoe kunnen we dat anders inrichten? Hoe kun je nieuwe mensen een loopbaan bieden in plaats van een baan?

Daarom kun je  nu al eerder in je loopbaan beginnen als inspecteur. We leiden mensen daarvoor op en  de gedachte is dat je uiteindelijk  wel iets anders moet kunnen gaan doen. Denk bijvoorbeeld aan een bestuurdersfunctie.

Dat vraagt  van ons  een andere manier van werven en selecteren. We leiden steeds vaker mensen zelf op, in plaats van dat we alleen oudere, ervaren professionals zoals schoolleiders aannemen. Bovendien organiseren we de werving en selectie gezamenlijk binnen de verschillende afdelingen van de Inspectie van het Onderwijs. Zodat we direct kunnen kijken of iemand niet alleen voor de betreffende vacature geschikt is, maar in de toekomst ook op andere plekken binnen de inspectie kan werken. Kortom: we zetten bij het aannamebeleid al in op bredere inzetbaarheid.”

Reageer