goed werkgeverschap provincie groningen

Henny van den Born, beleidsmedewerker arbozaken:

Gelukkig zijn in je werk is iets waar medewerkers zelf voor moeten zorgen. Wij bieden daar de ruimte voor.

Goed werkgeverschap bij provincie Groningen

De provincie Groningen scoort al jarenlang hoog in het InternetSpiegel-medewerkersonderzoek. Goed werkgeverschap gaat Groningen goed af, zo blijkt. Hoe komt dat? Henny van den Born, beleidsmedewerker arbozaken,vertelt over het belang van loopbaanmogelijkheden en een goede werksfeer.

Van den Born: “We scoren vooral hoog bij afdelingen met veel variatie in het werk. Werk dat mensen bovendien zelfstandig kunnen uitvoeren. Maar ook een goede sfeer is belangrijk. De leiding, zowel het management als HR, kan hier veel aan bijdragen. Door medewerkers de ruimte te geven om hun deskundigheid te gebruiken, en door positieve aandacht te geven.”

Artikel: Warme zakelijkheid

Artikel: Warme zakelijkheid

Loopbaanmogelijkheden

Daarnaast scoort Groningen hoog op loopbaanmogelijkheden. “Hoe we dat hier in Groningen vormgeven? We bieden volop ruimte voor mensen om zich te ontwikkelen. De opleidings- en veranderingsbereidheid bij onze medewerkers is groot, ook bij de oudere medewerkers.” Daarnaast zet de provincie in op vitaliteit, onder meer door voedingsadvies en fitnessmogelijkheden aan te bieden.

Geluk op de werkvloer

Gelukkig zijn in je werk is iets waar medewerkers in de eerste plaats zelf voor moeten zorgen, zegt Van den Born. “Wij bieden daar de ruimte voor. Dat betekent ook dat we mensen die het privé zwaar hebben, bijvoorbeeld omdat ze ouders hebben die aandacht behoeven, daar de tijd voor geven. Daar krijg je grote loyaliteit voor terug. Zo met elkaar omgaan, dat noemen wij warme zakelijkheid.”

Foto: Brooke Cagle, Unsplash.

Reageer