Welke ingrediënten maken jouw team succesvol?

Jouw team loopt best goed, maar je vraagt je af hoe je er nog meer uit kunt halen. Hoe verbeter je bijvoorbeeld de samenwerking? Hoe versterk je het teamgevoel en de motivatie? Hoe laat je mensen groeien binnen het team? En hoe boekt het team nog betere resultaten?

Oftewel: je wilt van jouw team een high performance team maken. Het High Performance Team model voor de overheid helpt je hierbij. Ontdek wat je kunt doen om jouw team écht succesvol te laten zijn.

Dit zijn de 6 ingrediënten van

een high performance team

Teambevlogenheid

Teamleden voelen zich verbonden – met elkaar en met het team.

Doelgerichte samenwerking

Teamleden spreken met elkaar een gezamenlijk doel af en willen dat doel als eenheid halen.

Stakeholdergerichte samenwerking

Succesvolle teams staan in goed contact met hun omgeving en hebben oog voor de belangen en behoeften van hun stakeholders.

Taakgerichte samenwerking

Teamleden stemmen onderling taken af, wisselen informatie uit en integreren dat in hun werk.

Zelfmanagement

Teamleden gebruiken de ruimte die ze hebben om het werk te organiseren, initiatieven te nemen en oplossingen voor problemen te bedenken.

Leiderschap

Succesvolle teams hebben leiders die persoonlijke aandacht geven aan hun medewerkers, creativiteit stimuleren, een lonkend perspectief of ideaal ontwikkelen en overdragen, en die zélf het goede voorbeeld geven.

Zo kunnen wij je helpen:

Publicatie

Ons onderzoek naar teamontwikkeling vormde de basis voor de publicatie ‘De kracht van high performance teams’. Het beschrijft de theoretische basis van de zes ingrediënten en laat zien hoe ze in de praktijk worden gebracht. Het boek presenteert ook vijf voorbeelden van high performance teams binnen de overheid. Deze publicatie is te bestellen bij bol.com.

HPT zelfscan

De zelfscan is een compact onderzoek om te meten hoe jouw team scoort op de zes ingrediënten. Het geeft inzicht in alle factoren die van invloed zijn op de teamdynamiek. Met de scan kun je over een langere tijd de teamdynamiek monitoren en bijsturen waar dat nodig is.

Workshop

We organiseren periodiek workshops over high performance teams. Voor meer inzicht in de zes ingrediënten van high performance teams, om te leren hoe je de ingrediënten zelf toepast, om je te inspireren en interventies aan te reiken.  Tijdens deze workshops komen ook leidinggevenden van high performance teams uit de overheid aan het woord.

De kracht van kennis

Wij geloven in de kracht van kennis als basis voor beleid. Om aannames te onderbouwen en een aanpak te vinden die écht werkt.

Feiten.

Wij leveren feiten over verschillende thema’s die met werken bij de overheid te maken hebben, zoals  arbeidsmobiliteit, leiderschap en teamontwikkeling. We brengen hiermee de uitdagingen in kaart waar overheidsorganisaties mee te maken hebben.

Ideeën.

We maken verbanden inzichtelijk die relevant zijn voor overheidsorganisaties en vullen dit aan met ideeën en adviezen voor oplossingen. We spiegelen, prikkelen en adviseren overheidsorganisaties, om de basis te leggen voor besluiten en vervolgacties.

Delen.

We publiceren in artikelen, rapporten en boeken. Daarnaast delen we onze kennis door het geven van presentaties en workshops binnen de overheid. We bieden ook onderzoeksinstrumenten aan waarmee je zélf aan de slag kunt.

Drie redenen om samen te werken

Kennis van teamontwikkeling

InternetSpiegel heeft samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam, Leeuwendaal en TNS NIPO onderzoek gedaan naar High Performance Teams in het openbaar bestuur. De uitkomsten van dit onderzoek, de specifieke kenmerken waaraan een uitzonderlijk team voldoet en inspirerende verhalen uit de praktijk vindt je in het boek ‘de Kracht van High Performance Teams’. Het boek geeft aanwijzingen om van jouw team een High Performance Team te maken.

Toegesneden op úw team

We begrijpen dat elk team anders is. En dat de context van jouw team invloed heeft op jouw specifieke behoefte. De ingrediënten die we aanreiken in de whitepaper en het boek De kracht van high performance teams, zijn een goed begin om aan jouw team te werken. En we helpen je graag om deze inzichten te vertalen naar de praktijk.

Van en voor de overheid

Medewerkers van InternetSpiegel werken met een hart voor de publieke zaak en zetten de doelen die jij wilt realiseren centraal. Wij zijn zelf werkzaam in het openbaar bestuur, hebben gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en zijn bekend met de vraagstukken waarmee publieke organisaties te maken hebben. Ons team denkt graag met je mee om jouw beleid te optimaliseren.

Heb je interesse of een vraag?

Stuur een e-mail naar internetspiegel@ictu.nlWe nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

> InternetSpiegel

InternetSpiegel is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in uitvoering bij Stichting ICTU.

ictu_logo_cmyk_

> Over

InternetSpiegel doet onderzoek naar verschillende thema’s die met werken bij de overheid te maken hebben, zoals inzetbaarheid, leiderschap en teamontwikkeling. Met de uitkomsten ondersteunen we overheidsorganisaties met deze thema's.

> Contact

ICTU. InternetSpiegel
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
internetspiegel@ictu.nl

> Nieuwsbrief