Het vernieuwde medewerkersonderzoek

Overheidsorganisaties zijn volop in beweging. Flexibel medewerkersonderzoek gericht op de hele employee journey helpt om de impact hiervan op je medewerkers te meten en input op te halen voor organisatieontwikkeling. We vertellen je graag meer over het vernieuwde aanbod van InternetSpiegel.

InternetSpiegel medewerkersonderzoek

Gevalideerde, korte vragenlijsten met actuele thema’s
Zicht op de gehele employee journey
Benchmarken en leren van elkaar
Samenwerking met Effectory, marktleider op het gebied van medewerkersonderzoek
Onderzoek flexibel in te richten
Aandacht voor impact o.a. door optimale benutting van de techniek​

Van, voor en door de overheid

Het Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies, rechterlijke macht, hogescholen: meer dan 350 overheidsorganisaties nemen deel aan InternetSpiegel medewerkersonderzoek. Het is daarmee de grootste en meest betrouwbare benchmark voor het openbaar bestuur. 

InternetSpiegel is opgericht door het ministerie van BZK en ondergebracht bij ICTU in een apart programma. ICTU bewaakt de kwaliteit van de uitvoering en verzorgt de regie op de doorontwikkeling van InternetSpiegel. Hieronder valt bijvoorbeeld de opzet en validatie van (nieuwe) onderzoeksinstrumenten. Daarnaast wordt vanuit ICTU kennisdeling tussen overheidsorganisaties gefaciliteerd, bijvoorbeeld door middel van secundaire analyses (per sector of over sectoren heen), het delen van best practices en publicaties. Ook stuurt ICTU als programmaverantwoordelijke Effectory als uitvoerende partij voor InternetSpiegel aan.

Breng de hele employee journey in kaart

We bieden geavanceerde onderzoeken en strategische ondersteuning om in contact te blijven met medewerkers tijdens alle fases van de employee journey. Krijg bijvoorbeeld inzicht in wat er speelt tijdens de onboarding, hoe het staat met belangrijke thema’s als bevlogenheid, betrokkenheid of sociale veiligheid, of teams optimaal kunnen presteren en wat er gebeurt als medewerkers vertrekken. Met onze instrumenten start je de dialoog op ieder moment rondom elk gewenst thema. Maak gebruik van onze bewezen kant-en-klare onderzoeksopzetten of vraag ons een onderzoeksopzet op maat te maken die exact aansluit bij jouw specifieke organisatiedoelen en behoeftes.

Employee journey

Meer weten?

Wil je meer weten over de vernieuwingen en de mogelijkheden van het InternetSpiegel medewerkersonderzoek? Neem dan contact op met Catharina Kolar van programma InternetSpiegel via 06 21 13 73 92 of catharina.kolar@ictu.nl.

Wil je graag snel aan de slag hiermee in jouw organisatie? Neem dan contact op met Marc Meijer van Effectory via 020 30 50 102 of InternetSpiegel@Effectory.com. Meer informatie vind je ook op de website van Effectory.

------

De kracht van kennis

Wij geloven in de kracht van kennis als basis voor beleid. Om aannames te onderbouwen en een aanpak te vinden die écht werkt.

Feiten.

Wij leveren feiten over verschillende thema’s die met werken bij de overheid te maken hebben, zoals  arbeidsmobiliteit, leiderschap en teamontwikkeling. We brengen hiermee de uitdagingen in kaart waar overheidsorganisaties mee te maken hebben.

Ideeën.

We maken verbanden inzichtelijk die relevant zijn voor overheidsorganisaties en vullen dit aan met ideeën en adviezen voor oplossingen. We spiegelen, prikkelen en adviseren overheidsorganisaties, om de basis te leggen voor besluiten en vervolgacties.

Delen.

We publiceren in artikelen, rapporten en boeken. Daarnaast delen we onze kennis door het geven van presentaties en workshops binnen de overheid. We bieden ook onderzoeksinstrumenten aan waarmee je zélf aan de slag kunt.

> InternetSpiegel

InternetSpiegel is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in uitvoering bij Stichting ICTU.

ictu_logo_cmyk_

> Over

InternetSpiegel doet onderzoek naar verschillende thema’s die met werken bij de overheid te maken hebben, zoals inzetbaarheid, leiderschap en teamontwikkeling. Met de uitkomsten ondersteunen we overheidsorganisaties met deze thema's.

> Contact

ICTU. InternetSpiegel
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
internetspiegel@ictu.nl

> Nieuwsbrief