High Performance Teams

Op dinsdag 16 februari 2016 zijn zes teams uit het openbaar bestuur gestart aan een traject waarin zij gaan werken aan betere teamprestaties. In zes maanden leren zij alles over de kenmerken van High Performance Teams. Met praktische lessen, hulpmiddelen, coaching en intensieve begeleiding worden zij zélf high performing. Hier vind je hun ervaringen, lessen en resultaten.

Even voorstellen

Hieronder zie je de zes teams die meedoen aan het traject om een High Performance Team te worden. Lees de artikelen om hun uitdagingen, ontwikkelingen en resultaten te volgen. 

HPT gemeente ede

Managementteam cluster Dienstverlening & Bedrijfsvoering, gemeente Ede

Voornaamste doel: een sterk en goed draaiend team worden, dat elkaar weet te vinden, weet hoe ze tot goede besluiten moeten komen en richting kan bepalen.

Gemeente Ede: van een nieuw managementteam naar een High Performance Team

Het 13-koppige managementteam van het cluster Dienstverlening & Bedrijfsvoering van de gemeente Ede is pas sinds 1 oktober 2015 in de huidige samenstelling bij elkaar. Bij zo’n nieuw team spelen vragen over de omgangsvormen. Bijvoorbeeld: hoe liggen de verhoudingen? Of: wat is de handigste manier van vergaderen? Om die reden wil het MT met behulp…

Lees verder
hpt luchthaventeam lelystad

Luchthaventeam,
gemeente Lelystad

Voornaamste doelen: als Luchthaventeam de focus houden op het einddoel, de tussenstappen en de onderliggende doelen, elkaar weten te vinden, te steunen en te versterken en de doelen vooral met veel plezier en trots realiseren.

Met vertrouwen en plezier op weg naar Lelystad Airport

Op 1 april 2018 moet het nieuwe Lelystad Airport gerealiseerd zijn. Het Luchthaventeam van de gemeente Lelystad is een belangrijke speler bij de totstandkoming van de nieuwe luchthaven. Programmamanager Luchthaven Veronica van der Goot: “Wetende dat dit complexe project op vaak onvoorspelbare momenten druk met zich meebrengt, hopen wij drie dingen te leren in het…

Lees verder
HPT gemeente amersfoort

Team Vergunningen, gemeente Amersfoort

Voornaamste doelen: de verbinding versterken: meer ketendenken en meer onderlinge betrokkenheid, nieuw élan, meer werkplezier en trotse leden.

Het team Veiligheidshuizen, regio Gelderland Midden

Team Veiligheidshuizen, regio Gelderland Midden

Bewustwording creëren over nut en noodzaak om in beweging te blijven en leren wat hiervoor nodig is en wat het van ieders werkhouding vraagt, verbinding tussen de twee teams versterken.

HPT: bewegen en verbinden

Bewegen en verbinden: twee belangrijke thema’s voor het team Veiligheidshuizen in hun High Performance Team (HPT)-traject. Miranda Martens, ketenmanager Veiligheidshuizen regio Gelderland Midden, geeft uitleg over het hoe en waarom van het deelnemen aan dit traject om de teamprestaties te verbeteren. 

Lees verder
HPT Wierden

Team P&O en team Communicatie, gemeente Wierden

Voornaamste doelen: Werken aan positionering: scheppen van heldere verwachtingen en professionalisering van de adviseursrol: de verbindende gesprekspartner.

P&O en Communicatie als verbindende gesprekspartners

Twee separate teams binnen één organisatie, de gemeente Wierden, doen samen mee met het High Performance Team (HPT)-traject. Twee teams met een grote overlap in doelstellingen, drijfveren en ontwikkelissues. Wouter Brinkman, hoofd Algemene zaken en leidinggevende van de teams, vertelt in dit interview over de deelname van P&O en Communicatie aan dit HPT-traject. Waarom zijn…

Lees verder
HPT BEL combinatie

Team HRM, BEL Combinatie

Voornaamste doel: de volgende stap in de professionalisering; groeien en doorontwikkelen in veranderende rollen en taken als HR-professionals.

BEL Combinatie team HRM: stevig bijdragen aan de organisatieontwikkeling

De BEL Combinatie bestaat sinds de ambtelijke fusie in 2008 en is de gezamenlijke werkorganisatie van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL). Het team HRM van de BEL Combinatie heeft de ambitie om een stevige bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen in de organisatie. Margot Beneken, coördinator HRM, vertelt over de teamambities en de…

Lees verder

> InternetSpiegel

InternetSpiegel is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in uitvoering bij Stichting ICTU.

ictu_logo_cmyk_

> Over

InternetSpiegel doet onderzoek naar verschillende thema’s die met werken bij de overheid te maken hebben, zoals inzetbaarheid, leiderschap en teamontwikkeling. Met de uitkomsten ondersteunen we overheidsorganisaties met deze thema's.

> Contact

ICTU. InternetSpiegel
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
internetspiegel@ictu.nl

> Nieuwsbrief