high performance teams

Ieder team kan high performing worden. In dit artikel lees je hoe 6 teams de uitdaging aangaan om het beste uit hun team te halen.

High Performance Teams, de aftrap: 6 teams, 6 eigen verhalen

Op 16 februari jl. kwamen zes teamhoofden van gemeenten bijeen op de sfeervolle locatie de Witte Vosch, aan de Oudegracht in Utrecht. Daar vond de aftrap plaats van een traject waarin zes teams aan het werk gaan om van hun team een High Performance Team (HPT) te maken. Hoe verliep deze eerste bijeenkomst? En wat leverde deze dag op?

Tijdens de lunch maken de deelnemers kennis met elkaar. Er is direct een klik: een gedeelde behoefte: betere teamprestaties. Het gezelschap is daarentegen zeer gemêleerd, zes teams met zes eigen verhalen. Voor het leereffect des te interessanter!

Zo is een reorganisatie de beginsituatie voor de gemeente Ede. Uitkomst van deze reorganisatie is een nieuw managementteam dat graag handvatten wil voor het bouwen aan een sterk team. De startsituatie in de gemeente Lelystad is de ontwikkeling van de luchthaven. De programmamanager staat voor de taak ervoor te zorgen dat goede afstemming plaatsvindt tussen alle betrokken professionals, die formeel onder verschillende lijnmanagers vallen. In Amersfoort zijn de afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving geïntegreerd. Drie verschillende teams met elkaar moeten gaan samenwerken. Hoe gaan ze elkaar vinden? Met deze en nog meer boeiende uitdagingen gaan de teams de komende maanden aan de slag.

Hulpvraag en ambities

Na de plenaire kennismaking vindt een aantal kennismakingsrondes met de trainers plaats. Daarin ontstaat meer inzicht in de hulpvraag van de deelnemers en leren we meer over de samenstelling en het karakter van de teams. Ook de ambities van de managers worden verduidelijkt: “We willen mensen stimuleren tot meer eigenaarschap, tot initiatief en het tonen van lef.” En:“Er moet een cultuuromslag plaatsvinden, we moeten ons als een team voelen, elkaars talenten kennen en inzetten.”

De zes ingrediënten

In de tweede helft van de bijeenkomst maken we kennis met de zes ingrediënten die leiden tot betere teamprestaties: teambevlogenheid, zelfmanagement, doelgerichte samenwerking, taakgerichte samenwerking, stakeholdergerichte samenwerking en leiderschap.

We leren dat er een duidelijk verband bestaat tussen deze ingrediënten en de prestaties van het team, met uitzondering van leiderschap. Het is een misvatting te denken dat de leidinggevende direct invloed heeft op de teamprestaties; het is het team dat moet leveren. De leidinggevende heeft wel invloed op alle andere ingrediënten en kan deze positief beïnvloeden door dienend, authentiek en voortdurend met ontwikkeling bezig te zijn.

Ieder team high performing

Ieder team kan high performing worden. Iedereen kan immers leren, en dus kan iedereen nieuw gedrag aanleren. Gedrag dat ervoor zorgt dat we het beste uit ons team kunnen halen. Dat ondervinden we ook met het pingpongballenspel dat volgt, waarbij we de opdracht krijgen zoveel mogelijk balletjes aan elkaar door te geven. Een mooie metafoor voor high performance. Want een aantal ingrediënten ervaren we aan den lijve: zo is het cruciaal een helder doel met elkaar af te stemmen voor deze opdracht en uiteraard om je als team met energie en passie in te zetten om de ballen in de lucht te houden.

Reflecteren op elkaars ontwikkeldoelen

We eindigen de dag met de opdracht te reflecteren op elkaars ontwikkeldoel. Waar staat het team nu? Hoe ver staat dit af van het gewenste resultaat? Welk gedrag willen we zien bij de teamleden en wat betekent dit voor de invulling van leiderschap daarin? Daarover met elkaar in gesprek gaan levert al mooie eerste inzichten op: leiderschap betekent persoonlijke aandacht geven, waardering uiten, zorgen dat medewerkers zelfvertrouwen krijgen.

Vervolg

De volgende stap is nu dat de afzonderlijke teams met hun teamleden aan de slag gaan, te beginnen met de zelfscan. De zelfscan geeft een indicatie van waar de teams staan en in welke mate de zes ingrediënten in het team aanwezig zijn. Genoeg voer om mee aan de slag te gaan dus. Benieuwd hoe het de teams vergaat? Volg ons op Twitter of op LinkedIn en blijf op de hoogte!

Meer informatie

Wil je meer weten over High Performance Teams of wil je zelf ook werken aan teamontwikkeling? Bekijk onze pagina vol informatie over teamontwikkeling of neem direct contact met ons op. Het trainings- en coachingstraject om teams high performing te maken, is een initiatief van:

ICTU

In samenwerking met:

PerformabilityNEWGO

Foto: Štefan Štefančík, Unsplash

Reageer