Werken is Bewegen 2

Een gids om de inzetbaarheid van medewerkers te versterken.

Effectief mobiliteitsbeleid besteedt aandacht aan drie bouwstenen

Drie bouwstenen bepalen de mobiliteit in jouw organisatie en het succes van jouw beleid: de medewerker, de leidinggevende en de inzetbaarheidscultuur.

mobiliteitsmodel

Medewerker

Medewerkers gaan verschillend om met mobiliteit en inzetbaarheid. Persoonlijkheid en waar men belang aan hecht in het werk zijn hierop van invloed. Uit onderzoek blijkt dat er verschillende groepen medewerkers zijn, die een andere benadering vragen.

Leidinggevende

De leidinggevende faciliteert en ondersteunt de medewerker bij zijn inzetbaarheidsgedrag. Het draait daarbij om de kwaliteit van de dialoog met de medewerker, afhankelijk van het type medewerker worden andere zaken van de leidinggevende gevraagd.

Organisatie

De mate waarin de organisatie zich richt op het uitdragen van inzetbaarheidsgedrag. Dit komt tot uitdrukking in consistente boodschappen vanuit het management over de noodzaak van mobiliteit, ondersteund met bijbehorende regelingen, faciliteiten en instrumenten.

Inzetbaarheids gedrag

Inzetbaarheidsgedrag bepaalt de inzetbaarheid. Hieronder vallen de ontwikkeling van vaardigheden en kennis die de medewerker nodig heeft en het verwerven van een positie op de (interne) arbeidsmarkt, zoals bijhouden cv, netwerken en profilering.

Inzetbaarheid

Inzetbaarheid, het vermogen om een baan te houden en een nieuwe baan te vinden, is een voorwaarde om mobiel te kunnen zijn. Medewerkers met een hoge inzetbaarheid zijn beter in staat om andere functies binnen (of buiten) uw organisatie te vervullen.

Meer weten over werken aan inzetbaarheid?

Het werk dat jouw organisatie doet verandert continu: bestaande taken veranderen of verdwijnen, nieuwe komen er voor in de plaats. Dit betekent dat medewerkers mobiel en breed inzetbaar moeten zijn. Jij streeft naar een mobiliteitsbeleid dat hier maximaal aan bijdraagt. Waarin medewerkers, leidinggevenden, de directie en HR hun rol pakken. Wat leidt tot beweging in de organisatie.

Vraag je je af hoe je jouw mobiliteitsbeleid kunt versterken om nog meer beweging te krijgen? Download de whitepaper en ontdek wat de drie bouwstenen van effectief mobiliteitsbeleid voor jouw organisatie betekenen.

"De inzichten die InternetSpiegel aandraagt over arbeidsmobiliteit voor het burgerpersoneel van Defensie zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie. We maken hiervan gebruik bij de ontwikkeling van het loopbaanbeleid voor ons burgerpersoneel."

Ton de Kleijn, Senior adviseur bij Hoofddirectie Personeel van het ministerie van Defensie

Hoe kunnen wij je helpen?

Presentaties en workshops

Voor (maatwerk) kennisoverdracht, het creëren van urgentie, om te inspireren of om een discussie te begeleiden. Wij tonen (aan de hand van actuele feiten en cijfers) de noodzaak van werken aan mobiliteit en we reiken je de bouwstenen aan waarmee je het huidige mobiliteitsbeleid effectiever maakt.

Inzetbaarheidsscan

De Inzetbaarheidsscan is een compact onderzoek om de inzetbaarheid van de eigen medewerkers te meten. Het geeft inzicht in alle factoren die van invloed zijn op de mobiliteit. Met de scan kun je over een langere tijd de inzetbaarheid monitoren en inzicht krijgen in waar bijsturing van beleid nodig is.

Training

Wij ontwikkelden een programma om te komen tot een concreet plan om mobiliteit in jouw organisatie te bevorderen. Het programma bestaat uit vier stappen die uitmonden in een concreet plan van aanpak. Met daarin de prioriteiten, de bepaalde activiteiten en aandacht voor de communicatieve ondersteuning.

De kracht van kennis

Wij geloven in de kracht van kennis als basis voor beleid. Om aannames te onderbouwen en een aanpak te vinden die écht werkt.

Feiten.

Wij leveren feiten over verschillende thema’s die met werken bij de overheid te maken hebben, zoals  arbeidsmobiliteit, leiderschap en teamontwikkeling. We brengen hiermee de uitdagingen in kaart waar overheidsorganisaties mee te maken hebben.

Ideeën.

We maken verbanden inzichtelijk die relevant zijn voor overheidsorganisaties en vullen dit aan met ideeën en adviezen voor oplossingen. We spiegelen, prikkelen en adviseren overheidsorganisaties, om de basis te leggen voor besluiten en vervolgacties.

Delen.

We publiceren in artikelen, rapporten en boeken. Daarnaast delen we onze kennis door het geven van presentaties en workshops binnen de overheid. We bieden ook onderzoeksinstrumenten aan waarmee je zélf aan de slag kunt.

Drie redenen om samen te werken

Kennis van arbeidsmobiliteit

IntenetSpiegel is één van de weinige partijen die onderzoek doet naar arbeidsmobiliteit in het openbaar bestuur. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het boek “Werken is Bewegen: arbeidsmobiliteit in het openbaar bestuur”. Het heeft als onderbouwing gediend voor een brief die Minister Blok aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over mobiliteit bij het Rijk. We worden regelmatig gevraagd door organisaties in het openbaar bestuur om onze kennis en inzichten over arbeidsmobiliteit te delen.

Toegesneden op uw organisatie

We begrijpen dat elke organisatie anders is. En dat de context van jouw organisatie invloed heeft op het mobiliteitsbeleid. De bouwstenen die we aanreiken in de whitepaper en het boek Werken is Bewegen, zijn een goed begin om jouw mobiliteitsbeleid effectiever te maken. We helpen je graag om deze inzichten verder toe te passen.

Hart voor de publieke zaak

Medewerkers van InternetSpiegel werken met een hart voor de publieke zaak en zetten de doelen die jij wilt realiseren centraal. Wij zijn zelf werkzaam in het openbaar bestuur, hebben gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en zijn bekend met de vraagstukken waarmee publieke organisaties te maken hebben. Ons team denkt graag met je mee om jouw beleid te optimaliseren.

"Onderzoek over wat mensen beweegt, opent ogen en versterkt de advieswaarde van HR. Daarom gebruik ik de inzichten die InternetSpiegel biedt met veel plezier in mijn werk als adviseur duurzame inzetbaarheid."

Mariëlle Kamp, Adviseur duurzame inzetbaarheid bij de gemeente Rotterdam

Heb je interesse of een vraag?

Stuur een e-mail naar internetspiegel@ictu.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

> InternetSpiegel

InternetSpiegel is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in uitvoering bij Stichting ICTU.

ictu_logo_cmyk_

> Over

InternetSpiegel doet onderzoek naar verschillende thema’s die met werken bij de overheid te maken hebben, zoals inzetbaarheid, leiderschap en teamontwikkeling. Met de uitkomsten ondersteunen we overheidsorganisaties met deze thema's.

> Contact

ICTU. InternetSpiegel
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
internetspiegel@ictu.nl

> Nieuwsbrief